தமிழ்

Hosea 9:6 in Tamil

ஓசியா 9:6
இதோ, அவர்கள் பாழ்க்கடிப்புக்குத் தப்பும்படி போய்விட்டார்கள்; எகிப்து அவர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளும், மோப் பட்டணம் அவர்களை அடக்கம்பண்ணும்; அவர்களுடைய வெள்ளியிருந்த விருப்பமான இடங்கள் காஞ்சொறிகளுக்குச் சுதந்தரமாகும்; அவர்களுடைய வாசஸ்தலங்களில் முட்செடிகள் முளைக்கும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hosea 9:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

For, lo, they are gone because of destruction: Egypt shall gather them up, Memphis shall bury them: the pleasant places for their silver, nettles shall possess them: thorns shall be in their tabernacles.

American Standard Version (ASV)

For, lo, they are gone away from destruction; `yet’ Egypt shall gather them up, Memphis shall bury them; their pleasant things of silver, nettles shall possess them; thorns shall be in their tents.

Bible in Basic English (BBE)

For see, they are going away into Assyria; Egypt will get them together, Memphis will be their last resting-place; their fair silver vessels will be covered over with field plants, and thorns will come up in their tents.

Darby English Bible (DBY)

For behold, they are gone away because of destruction: Egypt shall gather them up, Moph shall bury them: their pleasant things of silver, nettles shall possess them; thorns shall be in their tents.

World English Bible (WEB)

For, behold, they have gone away from destruction. Egypt will gather them up. Memphis will bury them. Nettles will possess their pleasant things of silver. Thorns will be in their tents.

Young’s Literal Translation (YLT)

For, lo, they have gone because of destruction, Egypt gathereth them, Moph burieth them, The desirable things of their silver, Nettles possess them — a thorn `is’ in their tents.

ஓசியா 9:6 in English

itho, Avarkal Paalkkatippukkuth Thappumpati Poyvittarkal; Ekipthu Avarkalaich Serththukkollum, Mop Pattanam Avarkalai Adakkampannnum; Avarkalutaiya Velliyiruntha Viruppamaana Idangal Kaanjaொrikalukkuch Suthantharamaakum; Avarkalutaiya Vaasasthalangalil Mutchedikal Mulaikkum.


Read Full Chapter : Hosea 9