தமிழ்

Hosea 9:3 in Tamil

ஓசியா 9:3
அவர்கள் கர்த்தருடைய தேசத்தில் குடியிருப்பதில்லை; எப்பிராயீமர் திரும்ப எகிப்துக்குப் போவார்கள்; அசீரியாவில் தீட்டுள்ளதைப் புசிப்பார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hosea 9:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

They shall not dwell in the LORD’s land; but Ephraim shall return to Egypt, and they shall eat unclean things in Assyria.

American Standard Version (ASV)

They shall not dwell in Jehovah’s land; but Ephraim shall return to Egypt, and they shall eat unclean food in Assyria.

Bible in Basic English (BBE)

They will have no resting-place in the Lord’s land, but Ephraim will go back to Egypt, and they will take unclean food in Assyria.

Darby English Bible (DBY)

They shall not dwell in Jehovah’s land; but Ephraim shall return to Egypt, and in Assyria shall they eat that which is unclean.

World English Bible (WEB)

They won’t dwell in Yahweh’s land; But Ephraim will return to Egypt, And they will eat unclean food in Assyria.

Young’s Literal Translation (YLT)

They do not abide in the land of Jehovah, And turned back hath Ephraim `to’ Egypt, And in Asshur an unclean thing they eat.

ஓசியா 9:3 in English

avarkal Karththarutaiya Thaesaththil Kutiyiruppathillai; Eppiraayeemar Thirumpa Ekipthukkup Povaarkal; Aseeriyaavil Theettullathaip Pusippaarkal.


Read Full Chapter : Hosea 9