தமிழ்

Job 11:10 in Tamil

யோபு 11:10
அவர் பிடித்தாலும், அவர் அடைத்தாலும் அவர் நியாயத்தில் கொண்டுவந்து நிறுத்தினாலும், அவரைத் தடைபண்ணுகிறவன் யார்?

Job 11:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

If he cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder him?

American Standard Version (ASV)

If he pass through, and shut up, And all unto judgment, then who can hinder him?

Bible in Basic English (BBE)

If he goes on his way, shutting a man up and putting him to death, who may make him go back from his purpose?

Darby English Bible (DBY)

If he pass by, and shut up, and call to judgment, who can hinder him?

Webster’s Bible (WBT)

If he shall cut off, and shut up, or gather together, then who can hinder him?

World English Bible (WEB)

If he passes by, or confines, Or convenes a court, then who can oppose him?

Young’s Literal Translation (YLT)

If He pass on, and shut up, and assemble, Who then dost reverse it?

யோபு 11:10 in English

avar Pitiththaalum, Avar Ataiththaalum Avar Niyaayaththil Konnduvanthu Niruththinaalum, Avaraith Thataipannnukiravan Yaar?


Read Full Chapter : Job 11