தமிழ்

Joel 3:5 in Tamil

யோவேல் 3:5
நீங்கள் என் வெள்ளியையும் என் பொன்னையும் எடுத்து, இன்பமும் உச்சிதமுமான என் பொருள்களை உங்கள் கோவில்களிலே கொண்டுபோய்,


யோவேல் 3:5 in English

neengal En Velliyaiyum En Ponnaiyum Eduththu, Inpamum Uchchithamumaana En Porulkalai Ungal Kovilkalilae Konndupoy,


Read Full Chapter : Joel 3