தமிழ்

John 11:32 in Tamil

யோவான் 11:32
இயேசு இருந்த இடத்தில் மரியாள் வந்து, அவரைக் கண்டவுடனே, அவர் பாதத்தில் விழுந்து: ஆண்டவரே, நீர் இங்கே இருந்தீரானால் என் சகோதரன் மரிக்கமாட்டான் என்றாள்.

John 11:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

American Standard Version (ASV)

Mary therefore, when she came where Jesus was, and saw him, fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

Bible in Basic English (BBE)

When Mary came to where Jesus was and saw him, she went down at his feet, saying, Lord, if you had been here my brother would not be dead.

Darby English Bible (DBY)

Mary therefore, when she came where Jesus was, seeing him, fell at his feet, saying to him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

World English Bible (WEB)

Therefore when Mary came to where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying to him, “Lord, if you would have been here, my brother wouldn’t have died.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Mary, therefore, when she came where Jesus was, having seen him, fell at his feet, saying to him, `Sir, if thou hadst been here, my brother had not died;’

யோவான் 11:32 in English

Yesu Iruntha Idaththil Mariyaal Vanthu, Avaraik Kanndavudanae, Avar Paathaththil Vilunthu: Aanndavarae, Neer Ingae Iruntheeraanaal En Sakotharan Marikkamaattan Ental.


Read Full Chapter : John 11