தமிழ்

Jonah 1:10 in Tamil

யோனா 1:10
அவன் கர்த்தருடைய சமுகத்தினின்று விலகி ஓடிப்போகிறவன் என்று தங்களுக்கு அறிவித்ததினால், அந்த மனுஷர் மிகவும் பயந்து, அவனை நோக்கி: நீ ஏன் இதைச் செய்தாய் என்றார்கள்.

Jonah 1:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then were the men exceedingly afraid, and said unto him. Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the LORD, because he had told them.

American Standard Version (ASV)

Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, What is this that thou hast done? For the men knew that he was fleeing from the presence of Jehovah, because he had told them.

Bible in Basic English (BBE)

And the men were in great fear, and they said to him, What is this you have done? For the men had knowledge of his flight from the Lord because he had not kept it from them.

Darby English Bible (DBY)

Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, What is this thou hast done? For the men knew that he fled from the presence of Jehovah: for he had told them.

World English Bible (WEB)

Then were the men exceedingly afraid, and said to him, “What is this that you have done?” For the men knew that he was fleeing from the presence of Yahweh, because he had told them.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the men fear a great fear, and say unto him, `What `is’ this thou hast done!’ for the men have known that from the face of Jehovah he is fleeing, for he hath told them.

யோனா 1:10 in English

avan Karththarutaiya Samukaththinintu Vilaki Otippokiravan Entu Thangalukku Ariviththathinaal, Antha Manushar Mikavum Payanthu, Avanai Nnokki: Nee Aen Ithaich Seythaay Entarkal.


Read Full Chapter : Jonah 1