தமிழ்

Jonah 2:1 in Tamil

யோனா 2:1
அந்த மீனின் வயிற்றிலிருந்து யோனா தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம்பண்ணி:

Jonah 2:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Jonah prayed unto the LORD his God out of the fish’s belly,

American Standard Version (ASV)

Then Jonah prayed unto Jehovah his God out of the fish’s belly.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord made ready a great fish to take Jonah into its mouth; and Jonah was inside the fish for three days and three nights.

Darby English Bible (DBY)

And Jonah prayed unto Jehovah his God out of the fish’s belly;

World English Bible (WEB)

Then Jonah prayed to Yahweh, his God, out of the fish’s belly.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jonah prayeth unto Jehovah his God from the bowels of the fish.

யோனா 2:1 in English

antha Meenin Vayittilirunthu Yonaa Than Thaevanaakiya Karththarai Nnokki Vinnnappampannnni:


Read Full Chapter : Jonah 2