தமிழ்

Judges 20:28 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 20:28
ஆரோனின் குமாரனாகிய எலெயாசாரின் மகன் பினெகாஸ் அந்நாட்களில் அவருடைய சந்நிதியில் நின்றான்; எங்கள் சகோதரராகிய பென்யமீன் புத்திரரோடே பின்னும் யுத்தம்பண்ணப் புறப்படலாமா புறப்படலாகாதா என்று அவர்கள் விசாரித்தார்கள்; அப்பொழுது கர்த்தர்: போங்கள்; நாளைக்கு அவர்களை உங்கள் கையில் ஒப்புக்கொடுப்பேன் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Judges 20:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before it in those days,) saying, Shall I yet again go out to battle against the children of Benjamin my brother, or shall I cease? And the LORD said, Go up; for to morrow I will deliver them into thine hand.

American Standard Version (ASV)

and Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before it in those days), saying, Shall I yet again go out to battle against the children of Benjamin my brother, or shall I cease? And Jehovah said, Go up; for to-morrow I will deliver him into thy hand.

Bible in Basic English (BBE)

And Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, was in his place before it,) and said, Am I still to go on with the fight against the children of Benjamin my brother, or am I to give it up? And the Lord said, Go on; for tomorrow I will give him into your hands.

Darby English Bible (DBY)

and Phin’ehas the son of Elea’zar, son of Aaron, ministered before it in those days), saying, “Shall we yet again go out to battle against our brethren the Benjaminites, or shall we cease?” And the LORD said, “Go up; for tomorrow I will give them into your hand.”

Webster’s Bible (WBT)

And Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before it in those days,) saying, Shall I yet again go out to battle against the children of Benjamin my brother, or shall I cease? And the LORD said, Go up; for to-morrow I will deliver them into thy hand.

World English Bible (WEB)

and Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, stood before it in those days), saying, Shall I yet again go out to battle against the children of Benjamin my brother, or shall I cease? Yahweh said, Go up; for tomorrow I will deliver him into your hand.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Phinehas son of Eleazar, son of Aaron, is standing before it in those days — saying, `Do I add again to go out to battle with the sons of Benjamin, my brother, or do I cease?’ And Jehovah saith, `Go up, for to-morrow I give him into thy hand.’

நியாயாதிபதிகள் 20:28 in English

aaronin Kumaaranaakiya Eleyaasaarin Makan Pinekaas Annaatkalil Avarutaiya Sannithiyil Nintan; Engal Sakothararaakiya Penyameen Puththirarotae Pinnum Yuththampannnap Purappadalaamaa Purappadalaakaathaa Entu Avarkal Visaariththaarkal; Appoluthu Karththar: Pongal; Naalaikku Avarkalai Ungal Kaiyil Oppukkoduppaen Entar.


Read Full Chapter : Judges 20