தமிழ்

Judges 5:28 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 5:28
சிசெராவின் தாய் ஜன்னலில் நின்று பலகணிவழியாய்ப் பார்த்துக்கொண்டிருந்து: அவனுடைய ரதம் வராமல் பிந்திப்போனதென்ன? அவனுடைய ரதங்களின் ஓட்டம் தாமதிக்கிறதென்ன என்று புலம்பினாள்.

Judges 5:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

The mother of Sisera looked out at a window, and cried through the lattice, Why is his chariot so long in coming? why tarry the wheels of his chariots?

American Standard Version (ASV)

Through the window she looked forth, and cried, The mother of Sisera `cried’ through the lattice, Why is his chariot so long in coming? Why tarry the wheels of his chariots?

Bible in Basic English (BBE)

Looking out from the window she gave a cry, the mother of Sisera was crying out through the window, Why is his carriage so long in coming? When will the noise of his wheels be sounding?

Darby English Bible (DBY)

“Out of the window she peered, the mother of Sis’era gazed through the lattice: ‘Why is his chariot so long in coming? Why tarry the hoofbeats of his chariots?’

Webster’s Bible (WBT)

The mother of Sisera looked out at a window, and cried through the lattice, Why is his chariot so long in coming? why tarry the wheels of his chariots?

World English Bible (WEB)

Through the window she looked forth, and cried, The mother of Sisera [cried] through the lattice, Why is his chariot so long in coming? Why do the wheels of his chariots wait?

Young’s Literal Translation (YLT)

Through the window she hath looked out — Yea, she crieth out — the mother of Sisera, Through the lattice: Wherefore is his chariot delaying to come? Wherefore tarried have the steps of his chariot?

நியாயாதிபதிகள் 5:28 in English

siseraavin Thaay Jannalil Nintu Palakannivaliyaayp Paarththukkonntirunthu: Avanutaiya Ratham Varaamal Pinthipponathenna? Avanutaiya Rathangalin Ottam Thaamathikkirathenna Entu Pulampinaal.


Read Full Chapter : Judges 5