தமிழ்

Leviticus 1:17 in Tamil

லேவியராகமம் 1:17
பின்பு அதின் செட்டைகளுடன் அதை இரண்டாக்காமல் பிளப்பானாக; பின்பு ஆசாரியன் அதைப் பலிபீடத்திலுள்ள அக்கினியில் இருக்கிற கட்டைகளின்மேல் தகனிக்கக் கடவன்; இது சர்வாங்க தகனபலி; இது கர்த்தருக்குச் சுகந்த வாசனையான தகனபலி.

Leviticus 1:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall cleave it with the wings thereof, but shall not divide it asunder: and the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savor unto the LORD.

American Standard Version (ASV)

and he shall rend it by the wings thereof, `but’ shall not divide it asunder; and the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire: it is a burnt-offering, an offering made by fire, of a sweet savor unto Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

And let it be broken open at the wings, but not cut in two; and let it be burned on the altar by the priest on the wood which is on the fire; it is a burned offering; an offering made by fire for a sweet smell to the Lord.

Darby English Bible (DBY)

and he shall split it open at its wings, [but] shall not divide [it] asunder; and the priest shall burn it on the altar on the wood that is on the fire: it is a burnt-offering, an offering by fire to Jehovah of a sweet odour.

Webster’s Bible (WBT)

And he shall cleave it with its wings, but shall not divide it asunder: and the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savor to the LORD.

World English Bible (WEB)

He shall tear it by its wings, but shall not divide it apart. The priest shall burn it on the altar, on the wood that is on the fire. It is a burnt offering, an offering made by fire, of a sweet savor to Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he hath cleaved it with its wings (he doth not separate `it’), and the priest hath made it a perfume on the altar, on the wood, which `is’ on the fire; it `is’ a burnt-offering, a fire-offering of sweet fragrance to Jehovah.

லேவியராகமம் 1:17 in English

pinpu Athin Settaைkaludan Athai Iranndaakkaamal Pilappaanaaka; Pinpu Aasaariyan Athaip Palipeedaththilulla Akkiniyil Irukkira Kattaைkalinmael Thakanikkak Kadavan; Ithu Sarvaanga Thakanapali; Ithu Karththarukkuch Sukantha Vaasanaiyaana Thakanapali.


Read Full Chapter : Leviticus 1