தமிழ்

Leviticus 5:18 in Tamil

லேவியராகமம் 5:18
அதினிமித்தம் அவன் குற்றநிவாரணபலியாக, உன் மதிப்புக்குச் சரியான பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாவை ஆசாரியனிடத்தில் கொண்டுவருவானாக; அவன் அறியாமல் செய்த தப்பிதத்தை ஆசாரியன் அவனுக்காக நிவிர்த்திசெய்யக்கடவன்; அப்பொழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்.

Leviticus 5:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest: and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and wist it not, and it shall be forgiven him.

American Standard Version (ASV)

And he shall bring a ram without blemish out of the flock, according to thy estimation, for a trespass-offering, unto the priest; and the priest shall make atonement for him concerning the thing wherein he erred unwittingly and knew it not, and he shall be forgiven.

Bible in Basic English (BBE)

Let him come to the priest with a sheep, a male without any mark out of the flock, of the value fixed by you, as an offering for his error; and the priest will take away the sin which he did in error, and he will have forgiveness.

Darby English Bible (DBY)

And he shall bring a ram without blemish out of the small cattle, according to thy valuation, as trespass-offering, unto the priest; and the priest shall make atonement for him concerning his inadvertence wherein he sinned inadvertently, and knew [it] not, and it shall be forgiven him.

Webster’s Bible (WBT)

And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass-offering to the priest; and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and knew it not, and it shall be forgiven him.

World English Bible (WEB)

He shall bring a ram without blemish from of the flock, according to your estimation, for a trespass offering, to the priest; and the priest shall make atonement for him concerning the thing in which he sinned and didn’t know it, and he will be forgiven.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Then he hath brought in a ram, a perfect one, out of the flock, at thy valuation, for a guilt-offering, unto the priest; and the priest hath made atonement for him, for his ignorance in which he hath erred and he hath not known, and it hath been forgiven him;

லேவியராகமம் 5:18 in English

athinimiththam Avan Kuttanivaaranapaliyaaka, Un Mathippukkuch Sariyaana Paluthatta Oru Aattukkadaavai Aasaariyanidaththil Konnduvaruvaanaaka; Avan Ariyaamal Seytha Thappithaththai Aasaariyan Avanukkaaka Nivirththiseyyakkadavan; Appoluthu Athu Avanukku Mannikkappadum.


Read Full Chapter : Leviticus 5