தமிழ்

Leviticus 5:15 in Tamil

லேவியராகமம் 5:15
ஒருவன் கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானவைகளில் குற்றஞ்செய்து, அறியாமையினால் பாவத்துக்குட்பட்டால், அவன் தன் குற்றத்தினிமித்தம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துச் சேக்கல் கணக்கின்படியே, நீ அவன்மேல் சுமத்தும் அபராதம் எவ்வளவோ, அவ்வளவு வெள்ளிச் சேக்கல் பெறும் பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாவைக் குற்றநிவாரணபலியாகக் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டுவந்து,

Leviticus 5:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

If a soul commit a trespass, and sin through ignorance, in the holy things of the LORD; then he shall bring for his trespass unto the LORD a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering.

American Standard Version (ASV)

If any one commit a trespass, and sin unwittingly, in the holy things of Jehovah; then he shall bring his trespass-offering unto Jehovah, a ram without blemish out of the flock, according to thy estimation in silver by shekels, after the shekel of the sanctuary, for a trespass-offering:

Bible in Basic English (BBE)

If anyone is untrue, sinning in error in connection with the holy things of the Lord, let him take his offering to the Lord, a male sheep from the flock, without any mark, of the value fixed by you in silver by shekels, by the scale of the holy place.

Darby English Bible (DBY)

If any one act unfaithfully and sin through inadvertence in the holy things of Jehovah, then he shall bring his trespass-offering to Jehovah, a ram without blemish out of the small cattle, according to thy valuation by shekels of silver, according to the shekel of the sanctuary, for a trespass-offering.

Webster’s Bible (WBT)

If a soul shall commit a trespass, and sin through ignorance, in the holy things of the LORD; then he shall bring for his trespass to the LORD a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass-offering:

World English Bible (WEB)

“If anyone commits a trespass, and sins unwittingly, in the holy things of Yahweh; then he shall bring his trespass offering to Yahweh, a ram without blemish from the flock, according to your estimation in silver by shekels, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering.

Young’s Literal Translation (YLT)

`When a person committeth a trespass, and hath sinned through ignorance against the holy things of Jehovah, then he hath brought in his guilt-offering to Jehovah, a ram, a perfect one, out of the flock, at thy valuation `in’ silver — shekels by the shekel of the sanctuary — for a guilt-offering.

லேவியராகமம் 5:15 in English

oruvan Karththarukkuriya Parisuththamaanavaikalil Kuttanjaெythu, Ariyaamaiyinaal Paavaththukkutpattal, Avan Than Kuttaththinimiththam Parisuththa Sthalaththuch Sekkal Kanakkinpatiyae, Nee Avanmael Sumaththum Aparaatham Evvalavo, Avvalavu Vellich Sekkal Perum Paluthatta Oru Aattukkadaavaik Kuttanivaaranapaliyaakak Karththarutaiya Sannithiyil Konnduvanthu,


Read Full Chapter : Leviticus 5