தமிழ்

Leviticus 5:16 in Tamil

லேவியராகமம் 5:16
பரிசுத்தமானதைக்குறித்துத் தான் செய்த தப்பிதத்தினால் உண்டான நஷ்டத்தைச் செலுத்தி, அதினோடு ஐந்தில் ஒரு பங்கை அதிகமாகக் கூட்டி, ஆசாரியனுக்குக் கொடுப்பானாக; குற்றநிவாரணபலியாகிய ஆட்டுக்கடாவினாலே அவனுக்காக ஆசாரியன் பாவநிவிர்த்தி செய்யக்கடவன்; அப்பொழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்.

Leviticus 5:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest: and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him.

American Standard Version (ASV)

and he shall make restitution for that which he hath done amiss in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest; and the priest shall make atonement for him with the ram of the trespass-offering, and he shall be forgiven.

Bible in Basic English (BBE)

And he is to make payment to the priest for what he has done wrong in relation to the holy thing, together with a fifth part of its value in addition; and the priest will take away his sin by the sheep of his offering, and he will have forgiveness.

Darby English Bible (DBY)

And he shall make restitution for the wrong that he hath done in the holy things, and shall add the fifth part thereto, and shall give it unto the priest; and the priest shall make atonement for him with the ram of the trespass-offering, and it shall be forgiven him.

Webster’s Bible (WBT)

And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add to it the fifth part, and give it to the priest: and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass-offering, and it shall be forgiven him.

World English Bible (WEB)

He shall make restitution for that which he has done wrong in the holy thing, and shall add a fifth part to it, and give it to the priest; and the priest shall make atonement for him with the ram of the trespass offering, and he will be forgiven.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And that which he hath sinned against the holy thing he repayeth, and its fifth is adding to it, and hath given it to the priest, and the priest maketh atonement for him with the ram of the guilt-offering, and it hath been forgiven him.

லேவியராகமம் 5:16 in English

parisuththamaanathaikkuriththuth Thaan Seytha Thappithaththinaal Unndaana Nashdaththaich Seluththi, Athinodu Ainthil Oru Pangai Athikamaakak Kootti, Aasaariyanukkuk Koduppaanaaka; Kuttanivaaranapaliyaakiya Aattukkadaavinaalae Avanukkaaka Aasaariyan Paavanivirththi Seyyakkadavan; Appoluthu Athu Avanukku Mannikkappadum.


Read Full Chapter : Leviticus 5