தமிழ்

Leviticus 5:10 in Tamil

லேவியராகமம் 5:10
மற்றதை நியமத்தின்படியே அவன் தகனபலியாய்ச் செலுத்தக்கடவன்; இவ்விதமாக அவன் செய்த பாவத்தை ஆசாரியன் நிவிர்த்தி செய்யக்கடவன்; அப்பொழுது அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்.

Leviticus 5:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he shall offer the second for a burnt offering, according to the manner: and the priest shall make an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him.

American Standard Version (ASV)

And he shall offer the second for a burnt-offering, according to the ordinance; and the priest shall make atonement for him as concerning his sin which he hath sinned, and he shall be forgiven.

Bible in Basic English (BBE)

And the second is for a burned offering, in agreement with the law; and the priest will take away his sin and he will have forgiveness.

Darby English Bible (DBY)

And he shall offer the other for a burnt-offering, according to the ordinance. And the priest shall make atonement for him [to cleanse him] from his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him.

Webster’s Bible (WBT)

And he shall offer the second for a burnt-offering, according to the manner: and the priest shall make an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him.

World English Bible (WEB)

He shall offer the second for a burnt offering, according to the ordinance; and the priest shall make atonement for him concerning his sin which he has sinned, and he shall be forgiven.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And the second he maketh a burnt-offering, according to the ordinance, and the priest hath made atonement for him, because of his sin which he hath sinned, and it hath been forgiven him.

லேவியராகமம் 5:10 in English

mattathai Niyamaththinpatiyae Avan Thakanapaliyaaych Seluththakkadavan; Ivvithamaaka Avan Seytha Paavaththai Aasaariyan Nivirththi Seyyakkadavan; Appoluthu Athu Avanukku Mannikkappadum.


Read Full Chapter : Leviticus 5