தமிழ்

Leviticus 5:7 in Tamil

லேவியராகமம் 5:7
ஆட்டுக்குட்டியைக் கொண்டுவர அவனுக்குச் சக்தியில்லாதிருந்தால், அவன் செய்த குற்றத்தினிமித்தம் இரண்டு காட்டுப்புறாக்களையாவது, இரண்டு புறாக்குஞ்சுகளையாவது, ஒன்றைப் பாவநிவாரண பலியாகவும் மற்றொன்றைச் சர்வாங்க தகனபலியாகவும், கர்த்தருடைய சந்நிதியில் கொண்டுவரக்கடவன்.

Leviticus 5:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And if he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass, which he hath committed, two turtledoves, or two young pigeons, unto the LORD; one for a sin offering, and the other for a burnt offering.

American Standard Version (ASV)

And if his means suffice not for a lamb, then he shall bring his trespass-offering for that wherein he hath sinned, two turtle-doves, or two young pigeons, unto Jehovah; one for a sin-offering, and the other for a burnt-offering.

Bible in Basic English (BBE)

And if he has not money enough for a lamb, then let him give, for his offering to the Lord, two doves or two young pigeons; one for a sin-offering and one for a burned offering.

Darby English Bible (DBY)

And if his hand be not able to bring what is so much as a sheep, then he shall bring for his trespass which he hath sinned two turtle-doves or two young pigeons, to Jehovah; one for a sin-offering, and the other for a burnt-offering.

Webster’s Bible (WBT)

And if he shall not be able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass which he hath committed, two turtle-doves, or two young pigeons, to the LORD; one for a sin-offering, and the other for a burnt-offering.

World English Bible (WEB)

“‘If he can’t afford a lamb, then he shall bring his trespass offering for that in which he has sinned, two turtledoves, or two young pigeons, to Yahweh; one for a sin offering, and the other for a burnt offering.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And if his hand reach not to the sufficiency of a lamb, then he hath brought in his guilt-offering — he who hath sinned — two turtle-doves or two young pigeons to Jehovah, one for a sin-offering, and one for a burnt-offering;

லேவியராகமம் 5:7 in English

aattukkuttiyaik Konnduvara Avanukkuch Sakthiyillaathirunthaal, Avan Seytha Kuttaththinimiththam Iranndu Kaattuppuraakkalaiyaavathu, Iranndu Puraakkunjukalaiyaavathu, Ontaip Paavanivaarana Paliyaakavum Mattaொntaich Sarvaanga Thakanapaliyaakavum, Karththarutaiya Sannithiyil Konnduvarakkadavan.


Read Full Chapter : Leviticus 5