தமிழ்

Leviticus 5:1 in Tamil

லேவியராகமம் 5:1
சாட்சியாகிய ஒருவன், இடப்பட்ட ஆணையைக் கேட்டிருந்தும், தான் கண்டதையும் அறிந்ததையும் தெரிவியாதிருந்து பாவஞ்செய்தால், அவன் தன் அக்கிரமத்தைச் சுமப்பான்.

Leviticus 5:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity.

American Standard Version (ASV)

And if any one sin, in that he heareth the voice of adjuration, he being a witness, whether he hath seen or known, if he do not utter `it’, then he shall bear his iniquity.

Bible in Basic English (BBE)

And if anyone does wrong by saying nothing when he is put under oath as a witness of something he has seen or had knowledge of, then he will be responsible:

Darby English Bible (DBY)

And if any one sin, and hear the voice of adjuration, and he is a witness whether he hath seen or known [it], if he do not give information, then he shall bear his iniquity.

Webster’s Bible (WBT)

And if a soul shall sin, and hear the voice of swearing, and be a witness, whether he hath seen or known of it; if he doth not utter it, then he shall bear his iniquity.

World English Bible (WEB)

“‘If anyone sins, in that he hears the voice of adjuration, he being a witness, whether he has seen or known, if he doesn’t report it, then he shall bear his iniquity.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And when a person doth sin, and hath heard the voice of an oath, and he `is’ witness, or hath seen, or hath known — if he declare not, then he hath borne his iniquity:

லேவியராகமம் 5:1 in English

saatchiyaakiya Oruvan, Idappatta Aannaiyaik Kaettirunthum, Thaan Kanndathaiyum Arinthathaiyum Theriviyaathirunthu Paavanjaெythaal, Avan Than Akkiramaththaich Sumappaan.


Read Full Chapter : Leviticus 5