தமிழ்

Luke 18:22 in Tamil

லூக்கா 18:22
இயேசு அதைக் கேட்டு: இன்னும் உன்னிடத்தில் ஒரு குறைவு உண்டு; உனக்கு உண்டானவைகளையெல்லாம் விற்றுத் தரித்திரருக்குக் கொடு அப்பொழுது பரலோகத்திலே உனக்குப் பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும்; பின்பு என்னைப் பின்பற்றிவா என்றார்.

Luke 18:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.

American Standard Version (ASV)

And when Jesus heard it, he said unto him, One thing thou lackest yet: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.

Bible in Basic English (BBE)

And Jesus, hearing it, said to him, One thing you still have need of; get money for your goods, and give it away to the poor, and you will have wealth in heaven; and come after me.

Darby English Bible (DBY)

And when Jesus had heard this, he said to him, One thing is lacking to thee yet: Sell all that thou hast and distribute to the poor, and thou shalt have treasure in the heavens, and come, follow me.

World English Bible (WEB)

When Jesus heard these things, he said to him, “You still lack one thing. Sell all that you have, and distribute it to the poor. You will have treasure in heaven. Come, follow me.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and having heard these things, Jesus said to him, `Yet one thing to thee is lacking; all things — as many as thou hast — sell, and distribute to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, be following me;’

லூக்கா 18:22 in English

Yesu Athaik Kaettu: Innum Unnidaththil Oru Kuraivu Unndu; Unakku Unndaanavaikalaiyellaam Vittuth Thariththirarukkuk Kodu Appoluthu Paralokaththilae Unakkup Pokkisham Unndaayirukkum; Pinpu Ennaip Pinpattivaa Entar.


Read Full Chapter : Luke 18