தமிழ்

Aandava Modsagathi Naayagane - ஆண்டவா மோட்சகதி நாயனே

ஆண்டவா மோட்சகதி நாயனே
மீண்டவா பாவிக் கிரங்கையனே

நீண்ட ஆயுளுள்ளவா நெறிமறை கொடுத்தவா
தாண்டி உலகில் வந்தாயே தயாளமுள்ள யேசுவே

பெத்தலேக மூரிலே பிள்ளையாய்ப் பிறந்தாயே
சித்தம் வைத்திரங்கமாட்டாயோ தேவசீல மைந்தனே

பாவியான மனுஷி உன் பாதமுத்தி செய்திட
ஜீவவாக்குரைக்கவில்லையோ தேற்றல் செய்யும் மீட்பரே

பேதலித்த சீமோனைப் பேணி முகம் பார்த்தாயே
ஆதரவுநீ தான் அல்லவோ அருமையுள்ள அப்பனே

கொல்கதா மலையிலே குருசினில் தொங்கையிலே
பொல்லாருக்கிரங்கவில்லையோ பொறுமையுள்ள தேவனே

பாவவினை தீர்க்கவே பாடு மிகப் பட்டாயே
கோபமின்றி என்னை நோக்காயோ குருசில் அறையுண்டவா

Aandava Modsagathi Naayagane Lyrics in English

aanndavaa motchakathi naayanae
meenndavaa paavik kirangaiyanae

neennda aayulullavaa nerimarai koduththavaa
thaannti ulakil vanthaayae thayaalamulla yaesuvae

peththalaeka moorilae pillaiyaayp piranthaayae
siththam vaiththirangamaattayo thaevaseela mainthanae

paaviyaana manushi un paathamuththi seythida
jeevavaakkuraikkavillaiyo thaettal seyyum meetparae

paethaliththa seemonaip paenni mukam paarththaayae
aatharavunee thaan allavo arumaiyulla appanae

kolkathaa malaiyilae kurusinil thongaiyilae
pollaarukkirangavillaiyo porumaiyulla thaevanae

paavavinai theerkkavae paadu mikap pattayae
kopaminti ennai Nnokkaayo kurusil araiyunndavaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Aandava Modsagathi Naayagane

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites