தமிழ்

Aarpparippoem Aahaa Haa - ஆர்ப்பரிப்போம் ஆஹா ஹா ஆர்ப்பரிப்போம்

ஆர்ப்பரிப்போம்  ஆஹா ஹா ஆர்ப்பரிப்போம் -2

 பாலன் பிறந்த தினம்  |
 மகிழ்ச்சி பொங்கும் தினம்             | 2

1. மாட்டுத் தொழுவில் ஏழை வடிவில் | 2
 மாசில்லாதவனாய்                |
 மலர்ந்த பாலனை கண்டு கழிக்க -2
 கூடி சென்றிடுவோம்  (ஆர்ப்பரிப்போம்.)

2. உண்மையான தெய்வம் நீரே |
 மெய்யான மானுடர்  | 2
 மெசியாவே  இயேசையாவே -2
 உம்மை வணங்கிடுவோம்  (ஆர்ப்பரிப்போம்.)
 

 

Aarpparippoem Aahaa Haa Lyrics in English

aarpparippom  aahaa haa aarpparippom -2

 paalan pirantha thinam  |
 makilchchi pongum thinam             | 2

1. maattuth tholuvil aelai vativil | 2
 maasillaathavanaay                |
 malarntha paalanai kanndu kalikka -2
 kooti sentiduvom  (aarpparippom.)

2. unnmaiyaana theyvam neerae |
 meyyaana maanudar  | 2
 mesiyaavae  iyaesaiyaavae -2
 ummai vanangiduvom  (aarpparippom.)
 

 

PowerPoint Presentation Slides for the song Aarpparippoem Aahaa Haa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites