தமிழ்

Aathiyil Vaarthaiyaaga Iruntha - ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே

ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே
மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே
இருளிலில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே
வழியாய் வந்த இயேசுவே (2)

இயேசுவே இம்மானுவேலரே
மனிதனை மீட்க வந்த மகா பிரபுவே -2

Verse 1

பொன்னை கேட்கல உன் பொருளையும் கேட்கல
சொத்த கேட்கல உன் சம்பத்த கேட்கல
உன்னை கேட்கிறார் உன் உள்ளத்தை கேட்கிறார்
மகனாய் உன்னை மாற்றுவார் (2)
-இயேசுவே

Verse 2

சாபத்தின் கட்டுகளை உடைக்க வந்த இயேசுவே
எனக்காய் சாபமானீர் சிலுவை மீதிலே
பாவத்தின் சம்பளத்தை நான் செலுத்த தேவையில்ல
இயேசு செலுத்திவிட்டாரே (2)
-இயேசுவே

Verse 3

ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே
மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே
இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே
வழியாய் வந்த இயேசுவே (2)
-இயேசுவே

Aathiyil Vaarthaiyaaga Iruntha Lyrics in English

aathiyil vaarththaiyaaka iruntha engal Yesuvae

manithanai meetka neerae mannnnil vantheerae

irulilil oliyaaka vantha engal velichchamae

valiyaay vantha Yesuvae (2)

Yesuvae immaanuvaelarae

manithanai meetka vantha makaa pirapuvae -2

Verse 1

ponnai kaetkala un porulaiyum kaetkala

soththa kaetkala un sampaththa kaetkala

unnai kaetkiraar un ullaththai kaetkiraar

makanaay unnai maattuvaar (2)

-Yesuvae

Verse 2

saapaththin kattukalai utaikka vantha Yesuvae

enakkaay saapamaaneer siluvai meethilae

paavaththin sampalaththai naan seluththa thaevaiyilla

Yesu seluththivittarae (2)

-Yesuvae

Verse 3

aathiyil vaarththaiyaaka iruntha engal Yesuvae

manithanai meetka neerae mannnnil vantheerae

irulil oliyaaka vantha engal velichchamae

valiyaay vantha Yesuvae (2)

-Yesuvae

PowerPoint Presentation Slides for the song Aathiyil Vaarthaiyaaga Iruntha

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites