தமிழ்

Aayiram Sthothirame Yesuve - ஆயிரம் ஸ்தோத்திரமே இயேசுவே பாத்திரரே

ஆயிரம் ஸ்தோத்திரமே இயேசுவே பாத்திரரே
பள்ளத்தாக்கிலே அவர் லீலி
சாரோனிலே ஓர் ரோஜா

வாலிப நாட்களிலே என்னைப்
படைத்தவரை நினைத்தேன்
ஏற்றிய தீபத்தால் இதயமே நிறைந்தது
இயேசுவின் அன்பினாலே

உலக மேன்மை யாவும்
நஷ்டமாய் எண்ணிடுவேன்
சிலுவை சுமப்பதே லாபமாய் நினைத்தே
சாத்தானை முறியடிப்பேன்

சிற்றின்ப கவர்ச்சிகளை வெறுக்கும்
ஓர் இதயம் தந்தீர் துன்பத்தின்
மிகுதியால் தோல்விகள் வந்தாலும்
ஆவியில் மகிழ்ந்திடுவேன்

பலவித சோதனையே சந்தோஷமாய்
நினைப்பேன் எண்ணங்கள்
சிறையாக்கி இயேசுவுக்கு கீழ்படுத்தி
விசுவாசத்தில் வளர்வேன்

இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெயம்
கொடுக்கும் தேவனுக்கு அல்லேலூயா
ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே வாரும்
என்றென்றும் உம்மில் வாழ

Aayiram Sthothirame Yesuve Lyrics in English

aayiram sthoththiramae Yesuvae paaththirarae

pallaththaakkilae avar leeli

saaronilae or rojaa

vaalipa naatkalilae ennaip

pataiththavarai ninaiththaen

aettiya theepaththaal ithayamae nirainthathu

Yesuvin anpinaalae

ulaka maenmai yaavum

nashdamaay ennnniduvaen

siluvai sumappathae laapamaay ninaiththae

saaththaanai muriyatippaen

sittinpa kavarchchikalai verukkum

or ithayam thantheer thunpaththin

mikuthiyaal tholvikal vanthaalum

aaviyil makilnthiduvaen

palavitha sothanaiyae santhoshamaay

ninaippaen ennnangal

siraiyaakki Yesuvukku geelpaduththi

visuvaasaththil valarvaen

Yesuvin naamaththilae jeyam

kodukkum thaevanukku allaelooyaa

sthoththiram Yesuvae vaarum

ententum ummil vaala

PowerPoint Presentation Slides for the song Aayiram Sthothirame Yesuve

by clicking the fullscreen button in the Top left