தமிழ்

Aettukkonndarulumae Thaevaa - ஏற்றுக்கொண்டருளுமே தேவா! இப்போ

பல்லவி

ஏற்றுக்கொண்டருளுமே தேவா! – இப்போ
தேழையேன் ஜெபத்தை இயேசுவின் மூலம்.

சரணங்கள்

1. சாற்றின ஆதி ஆயத்த ஜெபமும்,
சாந்தமாய் ஜெபித்த பாவ அறிக்கையும்,
தேற்றிக்கொண்டருளும் மன்னிப்பின் மருவும்
திவ்விய பாதத்தில் வைக்கிறேன், ஸ்வாமி.

2. குறைவுண்டு இதிலே, அருமைப் பிதாவே,
குற்றம் மன்னித்திடும் யேசுவின் மூலம்:
முறைப்படி கேட்க நான் தெரியாத பாவி;
முழுதும் மேசியாமேல் வைக்கிறேன், ஸ்வாமி,

3. மறுரூப ஆவி வேண்டுமென் ஸ்வாமி;
மனமெல்லாம் புதிதாக்கிடும் ஸ்வாமி,
சிறுடைப்பட் டடியேன், கேட்கிறேன், ஸ்வாமி;
தேற்றிடும், புது பெலன் ஊற்றிடும், ஸ்வாமி.

4. விசுவாசம் பெருகி நிலைத்திடச் செய்யும் ;
வெளிப்படும் மறைபொருள் பலப்படச் செய்யும் ;
சிசுவைப்போல் மறுபடி பிறந்திடச் செய்யும் ;
தேவாவி என்னுளந் தங்கிடச் செய்யும்

Aettukkonndarulumae Thaevaa! Lyrics in English

pallavi

aettukkonndarulumae thaevaa! – ippo
thaelaiyaen jepaththai Yesuvin moolam.

saranangal

1. saattina aathi aayaththa jepamum,
saanthamaay jepiththa paava arikkaiyum,
thaettikkonndarulum mannippin maruvum
thivviya paathaththil vaikkiraen, svaami.

2. kuraivunndu ithilae, arumaip pithaavae,
kuttam manniththidum yaesuvin moolam:
muraippati kaetka naan theriyaatha paavi;
muluthum maesiyaamael vaikkiraen, svaami,

3. maruroopa aavi vaenndumen svaami;
manamellaam puthithaakkidum svaami,
sirutaippat datiyaen, kaetkiraen, svaami;
thaettidum, puthu pelan oottidum, svaami.

4. visuvaasam peruki nilaiththidach seyyum ;
velippadum maraiporul palappadach seyyum ;
sisuvaippol marupati piranthidach seyyum ;
thaevaavi ennulan thangidach seyyum

PowerPoint Presentation Slides for the song Aettukkonndarulumae Thaevaa!

by clicking the fullscreen button in the Top left