தமிழ்

Alinthu Pokinta Aaththumaakkalai - அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களை

அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களை
தினமும் தினமும் நினைப்பேன்
அலைந்து திரிகின்ற ஆட்டைத்தேடியே
ஓடி ஓடி உழைப்பேன்

தெய்வமே தாருமே
ஆத்தும பாரமே

1. இருளின் ஜாதிகள் பேரொளி காணட்டும்
மரித்த மனிதர்மேல் வெளிச்சம் உதிக்கட்டும்

2. திறப்பின் வாசலில் தினமும் நிற்கின்றேன்
சுவரை அடைக்க நான் தினமும் ஜெபிக்கின்றேன்

3. எக்காள சப்தம் நான் மொளனம் எனக்கில்லை
சாமக்காவலன் சத்தியம் பேசுவேன்

4. கண்ணீர் சிந்தியே விதைகள் தூவினேன்
கெம்பீர சத்தமாய் அறுவடை செய்கிறேன்

5. ஊதாரி மைந்தர்கள் உம்மிடம் திரும்பட்டும்
விண்ணகம் மகிழட்டும் விருந்து நடக்கட்டும்

alinthu pokinta aaththumaakkalai
thinamum thinamum ninaippaen
alainthu thirikinta aattaைththaetiyae
oti oti ulaippaen

theyvamae thaarumae
aaththuma paaramae

1. irulin jaathikal paeroli kaanattum
mariththa manitharmael velichcham uthikkattum

2. thirappin vaasalil thinamum nirkinten
suvarai ataikka naan thinamum jepikkinten

3. ekkaala saptham naan molanam enakkillai
saamakkaavalan saththiyam paesuvaen

4. kannnneer sinthiyae vithaikal thoovinaen
kempeera saththamaay aruvatai seykiraen

5. oothaari maintharkal ummidam thirumpattum
vinnnakam makilattum virunthu nadakkattum

Alinthu Pokinta Aaththumaakkalai Lyrics in English

alinthu pokinta aaththumaakkalai
thinamum thinamum ninaippaen
alainthu thirikinta aattaைththaetiyae
oti oti ulaippaen

theyvamae thaarumae
aaththuma paaramae

1. irulin jaathikal paeroli kaanattum
mariththa manitharmael velichcham uthikkattum

2. thirappin vaasalil thinamum nirkinten
suvarai ataikka naan thinamum jepikkinten

3. ekkaala saptham naan molanam enakkillai
saamakkaavalan saththiyam paesuvaen

4. kannnneer sinthiyae vithaikal thoovinaen
kempeera saththamaay aruvatai seykiraen

5. oothaari maintharkal ummidam thirumpattum
vinnnakam makilattum virunthu nadakkattum

alinthu pokinta aaththumaakkalai
thinamum thinamum ninaippaen
alainthu thirikinta aattaைththaetiyae
oti oti ulaippaen

theyvamae thaarumae
aaththuma paaramae

1. irulin jaathikal paeroli kaanattum
mariththa manitharmael velichcham uthikkattum

2. thirappin vaasalil thinamum nirkinten
suvarai ataikka naan thinamum jepikkinten

3. ekkaala saptham naan molanam enakkillai
saamakkaavalan saththiyam paesuvaen

4. kannnneer sinthiyae vithaikal thoovinaen
kempeera saththamaay aruvatai seykiraen

5. oothaari maintharkal ummidam thirumpattum
vinnnakam makilattum virunthu nadakkattum

PowerPoint Presentation Slides for the song Alinthu Pokinta Aaththumaakkalai

by clicking the fullscreen button in the Top left