தமிழ்

Allelujah Devanukkae - அல்லேலூயா தேவனுக்கே

அல்லேலூயா தேவனுக்கே
அல்லேலூயா கர்த்தருக்கே
அல்லேலூயா பரிசுத்தர்க்கே
அல்லேலூயா ராஜனுக்கே x 2

Verse 1

தேவ தேவனைத் துதித்திடுவோம்
சபையில் தேவன் எழுந்தருள
ஒருமனதோடு அவர் நாமத்தை
துதிகள் செலுத்தியே பாடிடுவோம் x 2

அல்லேலூயா தேவனுக்கே
அல்லேலூயா கர்த்தருக்கே
அல்லேலூயா பரிசுத்தர்க்கே
அல்லேலூயா ராஜனுக்கே x 2

Verse 2

ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம்
நன்மை கிருபை தொடர்ந்திடுதே
வேத வசனம் கீழ்ப்படிவோம்
தேவசாயலாய் மாறிடுவோம் x 2

அல்லேலூயா தேவனுக்கே
அல்லேலூயா கர்த்தருக்கே
அல்லேலூயா பரிசுத்தர்க்கே
அல்லேலூயா ராஜனுக்கே x 2

Allelujah Devanukkae Lyrics in English

allaelooyaa thaevanukkae

allaelooyaa karththarukkae

allaelooyaa parisuththarkkae

allaelooyaa raajanukkae x 2

Verse 1

thaeva thaevanaith thuthiththiduvom

sapaiyil thaevan eluntharula

orumanathodu avar naamaththai

thuthikal seluththiyae paadiduvom x 2

allaelooyaa thaevanukkae

allaelooyaa karththarukkae

allaelooyaa parisuththarkkae

allaelooyaa raajanukkae x 2

Verse 2

jeevanulla naatkalellaam

nanmai kirupai thodarnthiduthae

vaetha vasanam geelppativom

thaevasaayalaay maariduvom x 2

allaelooyaa thaevanukkae

allaelooyaa karththarukkae

allaelooyaa parisuththarkkae

allaelooyaa raajanukkae x 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Allelujah Devanukkae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites