தமிழ்

Anaiththaiyum Seythu Mutikkum Aatta்L Ullavarae

அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்ற்ல் உள்ளவரே
நீர் நினைத்தது ஒரு நாளும் தடை படாதையா

1. நீர் முடிவெடுத்தால் யார்தான் மாற்றமுடியும்
எனக்கென முன்குறித்த எதையுமே
எப்படியும் நிறைவேற்றி முடித்திடுவீர்
உமக்கே ஆராதனை உயிருள்ள நாளெல்லாம்

2. நான் எம்மாத்திரம் ஒரு பொருட்டாய் எண்ணுவதற்க்கு
காலைதோறும் கண்ணோக்கிப் பார்க்கிறீர்
நிமிடந்தோறும் விசாரித்து மகிழ்கிறீர்

3. என்னைப் புடமிட்டால் பொன்னாக துலங்கிவிடுவேன்
நான் போகும் பாதைகளை அறிந்தவரே
உந்தன் சொல்லை உணவு போலக் காத்துக் கொண்டேன்

4. நான் எண்ணிமுடியா அதிசயம் செய்பவரே
காயப்படுத்தி கட்டுப்போடும் கர்த்தரே என்னை
அடித்தாலும் அணைக்கின்ற அன்பரே

5. என் மீட்பரே உயிரோடு இருப்பவரே
இறுதி நாளில் மண்ணில் வந்து நிற்பதை
என் கண்கள் தானே அந்நாளில் காணுமே

எப்போது வருவீரையா
என் உள்ளம் ஏங்குதையா

Anaiththaiyum Seythu Mutikkum Aatta்L Ullavarae Lyrics in English

anaiththaiyum seythu mutikkum aatta்l ullavarae
neer ninaiththathu oru naalum thatai padaathaiyaa

1. neer mutiveduththaal yaarthaan maattamutiyum
enakkena munkuriththa ethaiyumae
eppatiyum niraivaetti mutiththiduveer
umakkae aaraathanai uyirulla naalellaam

2. naan emmaaththiram oru poruttay ennnuvatharkku
kaalaithorum kannnnokkip paarkkireer
nimidanthorum visaariththu makilkireer

3. ennaip pudamittal ponnaaka thulangividuvaen
naan pokum paathaikalai arinthavarae
unthan sollai unavu polak kaaththuk konntaen

4. naan ennnnimutiyaa athisayam seypavarae
kaayappaduththi kattuppodum karththarae ennai
atiththaalum annaikkinta anparae

5. en meetparae uyirodu iruppavarae
iruthi naalil mannnnil vanthu nirpathai
en kannkal thaanae annaalil kaanumae

eppothu varuveeraiyaa
en ullam aenguthaiyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Anaiththaiyum Seythu Mutikkum Aatta்L Ullavarae

by clicking the fullscreen button in the Top left