தமிழ்

Anbodu Vanthom Kanikkai Thanthom - அன்போடு வந்தோம் காணிக்கை தந்தோம்

அன்போடு வந்தோம் காணிக்கை தந்தோம் 

கனிவோடு ஏற்பாய் ஆண்டவரே

உம் பலியோடு சேர்ப்பாய் தூயவனே -2

பொன்னான வாழ்வை புடமிட்டு வைத்தோம்

பூவாக மணம் வீச வைத்தோம் -2

புதிரான வாழ்வே எதிரானதாலே -2

பொலிவாகச் செய்வாய் ஆண்டவனே

உம் அருளோடு அணைப்பாய் மாபரனே

அருளான வாழ்வு இருளானதாலே

திரியாக எமை ஏற்றி வைத்தோம் -2

திரியாகக் கருகி மெழுகாக உருகி  -2

பலியாக வைத்தோம் ஆண்டவனே

புது ஒளியாக மாற்றும் தூயவனே

Anbodu Vanthom Kanikkai Thanthom Lyrics in English

anpodu vanthom kaannikkai thanthom 

kanivodu aerpaay aanndavarae

um paliyodu serppaay thooyavanae -2

ponnaana vaalvai pudamittu vaiththom

poovaaka manam veesa vaiththom -2

puthiraana vaalvae ethiraanathaalae -2

polivaakach seyvaay aanndavanae

um arulodu annaippaay maaparanae

arulaana vaalvu irulaanathaalae

thiriyaaka emai aetti vaiththom -2

thiriyaakak karuki melukaaka uruki  -2

paliyaaka vaiththom aanndavanae

puthu oliyaaka maattum thooyavanae

PowerPoint Presentation Slides for the song Anbodu Vanthom Kanikkai Thanthom

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites