தமிழ்

Arasanai Kanamalirupomo - அரசனைக் காணாமலிருப்போமோ நமது

அரசனைக் காணாமலிருப்போமோ நமது
ஆயுளை வீணாகக் கழிப்போமோ

பரம்பரை ஞானத்தைப் பழிப்போமோ யூதர்
பாடனு பவங்களை ஒழிப்போமோ யூத

யாக்கோபிலோர் வெள்ளி உதிக்குமென்றே இஸ்ரேல்
ராஜ செங்கோலெங்கும் கதிக்குமென்றே
ஆக்கமிழந்து மறுவாக்குரைத்த பாலாம்
தீர்க்கன் மொழிபொய்யாத பாக்கியமே யூத

தேசோ மயத்தாரகை தோன்றுது பார் மேற்குத்
திசை வழி காட்டிமுன் செல்லுது பார்
பூசனைக் காண நன்கொடைகள் கொண்டே அவர்
பொன்னடி வணங்குவோம் நடவுமின்றே யூத

அலங்காரமனை யன்று தோணுது பார் அதன்
அழகு மனமுங் கண்ணும் கவர்ந்தது பார்
இளவர சங்கிருக்கும் நிச்சயம் பார் நாம்
எடுத்த கருமம் சித்தியாகிடும் பார் யூத

அரமனையில் அவரைக் காணோமே அதை
அகன்று தென்மார்க்கமாய்த் திரும்புவமே
மறைந்த உடு அதோ பார் திரும்பினதே பெத்லேம்
வாசலில் நமைக்கொண்டு சேர்க்குது பார் யூத

பொன் தூபவர்க்கம் வெள்ளைப் போளமிட்டே ராயர்
பொற்கழல் அர்ச்சனை புரிவோமே
வன்கண்னன் ஏரோதைப் பாராமல் தேவ
வாக்கினால் திரும்பினோம் சோராமல் யூத

Arasanai Kanamalirupomo Lyrics in English

arasanaik kaannaamaliruppomo namathu
aayulai veennaakak kalippomo

paramparai njaanaththaip palippomo yoothar
paadanu pavangalai olippomo yootha

yaakkopilor velli uthikkumente israel
raaja sengaோlengum kathikkumente
aakkamilanthu maruvaakkuraiththa paalaam
theerkkan molipoyyaatha paakkiyamae yootha

thaeso mayaththaarakai thontuthu paar maerkuth
thisai vali kaattimun selluthu paar
poosanaik kaana nankotaikal konntae avar
ponnati vananguvom nadavuminte yootha

alangaaramanai yantu thonuthu paar athan
alaku manamung kannnum kavarnthathu paar
ilavara sangirukkum nichchayam paar naam
eduththa karumam siththiyaakidum paar yootha

aramanaiyil avaraik kaannomae athai
akantu thenmaarkkamaayth thirumpuvamae
maraintha udu atho paar thirumpinathae pethlaem
vaasalil namaikkonndu serkkuthu paar yootha

pon thoopavarkkam vellaip polamittae raayar
porkalal archchanai purivomae
vankannnan aerothaip paaraamal thaeva
vaakkinaal thirumpinom soraamal yootha

PowerPoint Presentation Slides for the song Arasanai Kanamalirupomo

by clicking the fullscreen button in the Top left