தமிழ்

Mangalam Satha Jeya - மங்களம் சதா ஜெய மங்களம் வேதா

மங்களம் சதா ஜெய – மங்களம் வேதா
எங்கள் துங்கமங்களர்க்கு – மங்களம் சதா

அணைத்துக்காத்தவா – உல – கனைத்தும் படைத்தவா
இணையில்லா பிதாவுமக்கு மங்களம் சதா

யேசுநாயாகா – எம் – நேசநாயகா
மாசில்லாத சுதனுமக்கு மங்களம் சதா

ஞானவாரியே – திரு – வானமாரியே
ஆனந்தசுத்தாவியுமக்கு மங்களம் சதா

Mangalam Satha Jeya Lyrics in English

mangalam sathaa jeya – mangalam vaethaa
engal thungamangalarkku – mangalam sathaa

annaiththukkaaththavaa – ula – kanaiththum pataiththavaa
innaiyillaa pithaavumakku mangalam sathaa

yaesunaayaakaa – em – naesanaayakaa
maasillaatha suthanumakku mangalam sathaa

njaanavaariyae – thiru – vaanamaariyae
aananthasuththaaviyumakku mangalam sathaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Mangalam Satha Jeya

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites