தமிழ்

Arivar Araro Intha - ஆரிவர் ஆராரோ இந்த அவனியோர்

ஆரிவர் ஆராரோ இந்த அவனியோர்
மாதிடமே – ஆனடை குடிலிடை
மோனமாயுதித்த இவ் அற்புத பாலகனார்

பாருருவாகு முன்னே இருந்த
பரம்பொருள் தானிவரோ
சீருடன் புவிவான் அவை
பொருள் யாவையும் சிருஷ்டித்த மாவலரோ

மேசியா இவர் தானோ – நம்மை
மேய்த்திடும் நரர் கோனோ
ஆசையாய் மனிதருக்காய் மரித்திடும்
ஆதி அன்புள்ள மனசானோ

தித்திக்கும் தீங்கனியோ – நமது
தேவனின் கண்மணியோ
மெத்தவே உலகிருள் நீக்கிடும்
அதிசய மேவிய விண்ணொளியோ

பட்டத்து துரை மகனோ- நம்மை
பண்புடன் ஆழ்பவனோ
கட்டளை மீறிடும் யாவர்க்கும்
மன்னிப்பு காட்டிடும் தாயகனோ

ஜீவனின் அப்பமோ தான் – தாகம்
தீர்த்திடும் பானமோ தான்
ஆவலாய் ஏழைகள் அடைந்திடும்
அடைக்கல மானவரிவர் தானோ

Arivar araro intha Lyrics in English

aarivar aaraaro intha avaniyor
maathidamae – aanatai kutilitai

monamaayuthiththa iv arputha paalakanaar

paaruruvaaku munnae iruntha

paramporul thaanivaro

seerudan puvivaan avai

porul yaavaiyum sirushtiththa maavalaro

maesiyaa ivar thaano – nammai

maeyththidum narar kono

aasaiyaay manitharukkaay mariththidum

aathi anpulla manasaano

thiththikkum theenganiyo – namathu

thaevanin kannmanniyo

meththavae ulakirul neekkidum

athisaya maeviya vinnnnoliyo

pattaththu thurai makano- nammai

pannpudan aalpavano

kattalai meeridum yaavarkkum

mannippu kaatdidum thaayakano

jeevanin appamo thaan – thaakam

theerththidum paanamo thaan

aavalaay aelaikal atainthidum

ataikkala maanavarivar thaano

PowerPoint Presentation Slides for the song Arivar araro intha

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites