தமிழ்

Devakumaran Yesu - தேவகுமாரன் இயேசு

தேவகுமாரன் இயேசு
இரட்சகராக பிறந்தார்
ஆலோசனை கர்த்தர் நித்திய பிதாவே
சமாதானாபிரபு அவரே

அநேகரின் சிந்தனைகளை
வெளிப்படுத்த இயேசு பிறந்தார்
அடையாளமாய் மாறுவதற்க்கு
இயேசு நியமிக்கப்பட்டாரே

பிரகாசிக்கும் ஒளியாக
இயேசு ராஜன் பிறந்தாரே
இவ்வுலக மக்களுக்காக
இயேசு மகிமையாய் பிறந்தாரே

நமக்கொரு பாலன் பிறந்தார்
கர்த்தத்துவம் தோளின் மேலே
அவர் நாமம் அதிசயம்
வல்லமையான தேவனே

Devakumaran yesu Lyrics in English

thaevakumaaran Yesu
iratchakaraaka piranthaar
aalosanai karththar niththiya pithaavae
samaathaanaapirapu avarae

anaekarin sinthanaikalai
velippaduththa Yesu piranthaar
ataiyaalamaay maaruvatharkku
Yesu niyamikkappattarae

pirakaasikkum oliyaaka
Yesu raajan piranthaarae
ivvulaka makkalukkaaka
Yesu makimaiyaay piranthaarae

namakkoru paalan piranthaar
karththaththuvam tholin maelae
avar naamam athisayam
vallamaiyaana thaevanae

PowerPoint Presentation Slides for the song Devakumaran yesu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites