தமிழ்

Eliyavin Devan Nam Devan - எலியாவின் தேவன் நம் தேவன்

எலியாவின் தேவன் நம் தேவன்
வல்லமையின் தேவன் நம் தேவன்
தாசர்களின் ஜெபம் கேட்பார்
வல்லபெரும் காரியம் செய்திடுவார்

கர்த்தரே தேவன் கர்த்தரே தேவன்
என்றே ஆர்ப்பரிப்போம்

வேண்டிடும் பக்தர்களின் ஜெபம் கேட்டே
பனிமலை நிறுத்தினார் வல்ல தேவன்
பஞ்ச காலத்தில் விதவை வீட்டில்
பாத்திரங்களை அவர் ஆசீர்வதித்தார்

சத்துரு முன்னிலையில் தேவ மனிதன்
வீரமுடன் முழங்கினான் தேவ மனிதன்
அக்கினியால் பதிலளிக்கும்
தேவனே தேவன் என்றார் தேவ மனிதன்

தேவ ஜனம் கூட்டிச் சேர்த்தே தேவ மனிதன்
பலிபீடம் செப்பனிட்டு பலியுமீந்தார்
கேட்டருளும் கேட்டருளும்
என்றே கதறினார் தேவ மனிதன்

வானங்களைத் திறந்தே வல்ல தேவன்
அக்கினியால் பதில் தந்தார் ஜீவ தேவன்
கர்த்தரே தேவன் கர்த்தரே தேவன்
என்றே பணிந்தார் தேவ ஜனங்கள்

Eliyavin devan nam devan Lyrics in English

eliyaavin thaevan nam thaevan
vallamaiyin thaevan nam thaevan
thaasarkalin jepam kaetpaar
vallaperum kaariyam seythiduvaar

karththarae thaevan karththarae thaevan
ente aarpparippom

vaenndidum paktharkalin jepam kaettae
panimalai niruththinaar valla thaevan
panja kaalaththil vithavai veettil
paaththirangalai avar aaseervathiththaar

saththuru munnilaiyil thaeva manithan
veeramudan mulanginaan thaeva manithan
akkiniyaal pathilalikkum
thaevanae thaevan entar thaeva manithan

thaeva janam koottich serththae thaeva manithan
palipeedam seppanittu paliyumeenthaar
kaettarulum kaettarulum
ente katharinaar thaeva manithan

vaanangalaith thiranthae valla thaevan
akkiniyaal pathil thanthaar jeeva thaevan
karththarae thaevan karththarae thaevan
ente panninthaar thaeva janangal

PowerPoint Presentation Slides for the song Eliyavin devan nam devan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites