தமிழ்

Naam Idaividamal Aarathikkum - நாம் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கும்

நாம் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கும்
தேவன் நல்லவரே
நாம் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கும்
தேவன் பெரியவரே

தப்புவிக்க வல்லவர்
தவறாமல் காப்பவர்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
அவர் தயவு என்றுமுள்ளது

உன்னதத்தில் அமர்ந்திடும் இயேசுவே
அதிகாரம் நிறைந்தவரே
உம்மை உயர்த்தியே மகிழ்கின்றோம்

யுத்தத்திலே வெற்றியின் இயேசுவே
பராக்கிரமம் உடையவரே
உம்மை பணிந்தே தொழுகிறோம்

சிங்காசனத்தை அசைத்திடும் இயேசுவே
நினைத்ததை செய்பவரே

உம்மைத் தடுப்பவர் இல்லையே

இருதயத்தை உருக்கிடும் இயேசுவே
கல்வாரி நாயகரே
உம் அன்பிற்கே அடிமையே

Naam idaividamal aarathikkum Lyrics in English

naam itaividaamal aaraathikkum
thaevan nallavarae
naam itaividaamal aaraathikkum
thaevan periyavarae

thappuvikka vallavar
thavaraamal kaappavar
avar kirupai entumullathu
avar thayavu entumullathu

unnathaththil amarnthidum Yesuvae
athikaaram nirainthavarae
ummai uyarththiyae makilkintom

yuththaththilae vettiyin Yesuvae
paraakkiramam utaiyavarae
ummai panninthae tholukirom

singaasanaththai asaiththidum Yesuvae
ninaiththathai seypavarae

ummaith thaduppavar illaiyae

iruthayaththai urukkidum Yesuvae
kalvaari naayakarae
um anpirkae atimaiyae

PowerPoint Presentation Slides for the song Naam idaividamal aarathikkum

by clicking the fullscreen button in the Top left