தமிழ்

En Vaalvil Yesuve Ennalum - என் வாழ்வில் இயேசுவே எந்நாளும் இங்கே

என் வாழ்வில் இயேசுவே எந்நாளும் இங்கே
எல்லாமும் நீயாக வேண்டும்
எந்தன் எல்லாமும் நீயாக வேண்டும்

சோகங்கள் ஆறாமல் நான் வாடும் போது
தாயாக நீ மாற வேண்டும்
அன்புத் தாயாக நீ மாற வேண்டும்

1. பாரங்கள் தாங்காமல் சாய்கின்ற போது
பாதங்கள் நீயாக வேண்டும் – எந்தன்
பாவங்கள் கடலாகி நான் மூழ்கும் போது
ஓடங்கள் நீயாக வேண்டும் – வரும் — என்

2. போராட்டம் சூழ்ந்தென்னை தீவாக்கும்போது
பாலங்கள் நீயாக வேண்டும் – இணை
தீராத ஆர்வத்தில் நான் தேடிப் பயிலும்
பாடங்கள் நீயாக வேண்டும் – மறை — என்

3. காலங்கள் எல்லாமும் என் நெஞ்ச வீட்டில்
தீபங்கள் நீயாக வேண்டும் – சுடர்
தாகங்கள் தீராமல் நான் ஏங்கும் போது
மேகங்கள் நீயாக வேண்டும் – மழை — என்

En Vaalvil Yesuve Ennalum Lyrics in English

en vaalvil Yesuvae ennaalum ingae

ellaamum neeyaaka vaenndum

enthan ellaamum neeyaaka vaenndum

sokangal aaraamal naan vaadum pothu

thaayaaka nee maara vaenndum

anputh thaayaaka nee maara vaenndum

1. paarangal thaangaamal saaykinta pothu

paathangal neeyaaka vaenndum – enthan

paavangal kadalaaki naan moolkum pothu

odangal neeyaaka vaenndum – varum — en

2. poraattam soolnthennai theevaakkumpothu

paalangal neeyaaka vaenndum – innai

theeraatha aarvaththil naan thaetip payilum

paadangal neeyaaka vaenndum – marai — en

3. kaalangal ellaamum en nenja veettil

theepangal neeyaaka vaenndum – sudar

thaakangal theeraamal naan aengum pothu

maekangal neeyaaka vaenndum – malai — en

PowerPoint Presentation Slides for the song En Vaalvil Yesuve Ennalum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites