தமிழ்

Ethanai Naatkal Sellum Yesuvin - எத்தனை நாட்கள் செல்லும் இயேசுவின் சுவிசேஷம்

1. எத்தனை நாட்கள் செல்லும் இயேசுவின் சுவிசேஷம்
அத்தனை நாட்டவரும் அறிய எத்தனை நாட்கள் செல்லும்?

ஆடுகள் ஏராளம் அலைந்து திரிந்திடுதே
தேடுவோர் யாவருக்கும் என் பெலன் தாராளம்

2. சாத்தானின் சக்திகளும் பெருகிடும் நாட்களிலே
தேவனின் பிள்ளைகட்குள் ஒருமனம் என்று வரும்?

3. தேவைகள் நிறைந்து நிற்க வாய்ப்புகள் நழுவிச் செல்ல
தாழ்மையாய் ஊழியர்கள் இணைவது என்று வரும்?

4. கோபங்கள், சீற்றங்களும், பொறாமையும், பிரிவுகளும்
ஊழியர் என்று சொல்வார் நடுவினில் என்றகலும்?

5. உண்மையாம் கோதுமைகள் மணியாக மண் அடியில்
மறைந்திடும் நாள் வருமா? நாம் உடைபடும் நாள் வருமா?

Ethanai Naatkal Sellum Yesuvin Lyrics in English

1. eththanai naatkal sellum Yesuvin suvisesham
aththanai naattavarum ariya eththanai naatkal sellum?

aadukal aeraalam alainthu thirinthiduthae
thaeduvor yaavarukkum en pelan thaaraalam

2. saaththaanin sakthikalum perukidum naatkalilae
thaevanin pillaikatkul orumanam entu varum?

3. thaevaikal nirainthu nirka vaayppukal naluvich sella
thaalmaiyaay ooliyarkal innaivathu entu varum?

4. kopangal, seettangalum, poraamaiyum, pirivukalum
ooliyar entu solvaar naduvinil entakalum?

5. unnmaiyaam kothumaikal manniyaaka mann atiyil
marainthidum naal varumaa? naam utaipadum naal varumaa?

PowerPoint Presentation Slides for the song Ethanai Naatkal Sellum Yesuvin

by clicking the fullscreen button in the Top left