தமிழ்

Intha Naal Varaiyil - இந்த நாள் வரையில் என்னை நடத்தினார்

Innaal Varaiyil

இந்த நாள் வரையில் என்னை நடத்தினார்
இனிமேலும் என்னை நடத்துவார்
ஒன்றுமில்லாத வேளையில் – அவர்
உதவிக்கரம் நீட்டியே உயர்த்தினாரே,
எந்தன் அன்பு இயேசுவே – இந்த

1. தனிமையில் அன்று நாள் தவிக்கையில்
தேடிவந்து அணைத்த எந்தன் தெய்வமே
துன்பம், துக்கம், துயரம் என்னை
சூழ்ந்து கொண்ட வேளையில்
துக்கமெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக மாற்றினீர் – இந்த

2. என்னை விட்டு விலகி நீர் போனீரோ?
என்னை மறந்து மறைந்து நீர் போனீரோ?
என்று நான் குழம்பி,
அலைந்து துடித்த வேளையில்
உன்னைவிட்டு விலகவில்லை என்றீரே – இந்த

3. தூற்றுவோரின் நிந்தை அவமானமும்
எங்களை வாட்டின வேளையில்
இனியும் இந்த நிந்தைகள்
பூமியில் இராதபடி
முற்றிலும் நான் நீக்கிடுவேன் என்றீரே – இந்த

Intha Naal Varaiyil – இந்த நாள் வரையில் என்னை Lyrics in English

Innaal Varaiyil

intha naal varaiyil ennai nadaththinaar
inimaelum ennai nadaththuvaar
ontumillaatha vaelaiyil - avar
uthavikkaram neettiyae uyarththinaarae,
enthan anpu Yesuvae - intha

1. thanimaiyil antu naal thavikkaiyil
thaetivanthu annaiththa enthan theyvamae
thunpam, thukkam, thuyaram ennai
soolnthu konnda vaelaiyil
thukkamellaam makilchchiyaaka maattineer - intha

2. ennai vittu vilaki neer poneero?
ennai maranthu marainthu neer poneero?
entu naan kulampi,
alainthu thutiththa vaelaiyil
unnaivittu vilakavillai enteerae - intha

3. thoottuvorin ninthai avamaanamum
engalai vaattina vaelaiyil
iniyum intha ninthaikal
poomiyil iraathapati
muttilum naan neekkiduvaen enteerae - intha

PowerPoint Presentation Slides for the song Intha Naal Varaiyil – இந்த நாள் வரையில் என்னை

by clicking the fullscreen button in the Top left