தமிழ்

Intha Naamathil Jeyamundu - இந்த நாமத்தில் ஜெயம் உண்டு

இந்த நாமத்தில் ஜெயம் உண்டு
இந்த நாமத்தில் சுகமுண்டு
இந்த நாமத்தில் வல்லமை உண்டு
இந்த நாமம் மேலானது

இந்த நாமம் போல வேற நாமம் இல்லையே
இயேசுவின் நாமமிது
இந்த நாமம் சொன்னால் பயமெல்லாம் தீருமே
இயேசுவின் நாமமிது

இயேசுவின் நாமம் மேலான நாமம்

சாபக் கட்டுகள் உடைந்திடும் அற்புதங்கள் திரளாய் நடந்திடும்
வானமும் பூமியும் வணங்கிடும் இந்த நாமம் மேலானது

Intha Naamathil Jeyamundu Lyrics in English

intha naamaththil jeyam unndu
intha naamaththil sukamunndu
intha naamaththil vallamai unndu
intha naamam maelaanathu

intha naamam pola vaera naamam illaiyae
Yesuvin naamamithu
intha naamam sonnaal payamellaam theerumae
Yesuvin naamamithu

Yesuvin naamam maelaana naamam

saapak kattukal utainthidum arputhangal thiralaay nadanthidum
vaanamum poomiyum vanangidum intha naamam maelaanathu

PowerPoint Presentation Slides for the song Intha Naamathil Jeyamundu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites