தமிழ்

Isravaelin Raajaavae En Dhaevanaam - இஸ்ரவேலின் ராஜாவே

இஸ்ரவேலின் ராஜாவே
என் தேவனாம் கர்த்தரே
நான் உம்மை வாழ்த்துகிறேன்
நன்மைகள் நினைக்கிறேன்

இயேசுவே – (4)
நன்றி நன்றி நாதா
அளவில்லா அன்பிற்காக

1. திருக்கரம் என்னை தாங்கி
கடும் பிரட்சனைகளிலும்
முன்னேறி செல்வதற்கு
பலத்தை நீர் தந்தற்காய் – இயேசுவே

2. எதிற்கிறவர் முன்பிலும்
தள்ளினவர் மத்தியில்
பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி
அன்பாக கனம் பண்ணினீர் – இயேசுவே

3. என்ன நான் செலுத்திடுவேன்
ஆயிரம் பாடல்களோ
என் உயிர் காலம் முழுதும்
இரட்சிப்பை உயர்த்திடுவேன் – இயேசுவே

Isravaelin Raajaavae
En dhaevanaam kartharae
Naan ummai vaazhthugiraen
Nanmaigal ninaikiraen

Yaesuvae – (4)
Nandri nandri naadhaa
Alavillaa anbirkaaga

1. Thirukaram ennai thaangi
Kadum pratchanaigalilum
Munnaeri selvadharku
Belathai neer thandhadharkaai – Yaesuvae

2. Edhirkiravar munbilum
Thallinavar matthiyil
Pandhi aayathappaduthi
Anbaaga ganam pannineer – Yaesuvae

3. Enna naan seluthiduvaen
Aayiram paadalgaloa
En uyir kaalam muzhudhum
Ratchippai uyarthiduvaen – Yaesuvae

Isravaelin Raajaavae En Dhaevanaam Lyrics in English

isravaelin raajaavae
en thaevanaam karththarae
naan ummai vaalththukiraen
nanmaikal ninaikkiraen

Yesuvae - (4)
nanti nanti naathaa
alavillaa anpirkaaka

1. thirukkaram ennai thaangi
kadum piratchanaikalilum
munnaeri selvatharku
palaththai neer thantharkaay - Yesuvae

2. ethirkiravar munpilum
thallinavar maththiyil
panthi aayaththappaduththi
anpaaka kanam pannnnineer - Yesuvae

3. enna naan seluththiduvaen
aayiram paadalkalo
en uyir kaalam muluthum
iratchippai uyarththiduvaen - Yesuvae

Isravaelin Raajaavae
En dhaevanaam kartharae
Naan ummai vaazhthugiraen
Nanmaigal ninaikiraen

Yaesuvae - (4)
Nandri nandri naadhaa
Alavillaa anbirkaaga

1. Thirukaram ennai thaangi
Kadum pratchanaigalilum
Munnaeri selvadharku
Belathai neer thandhadharkaai - Yaesuvae

2. Edhirkiravar munbilum
Thallinavar matthiyil
Pandhi aayathappaduthi
Anbaaga ganam pannineer - Yaesuvae

3. Enna naan seluthiduvaen
Aayiram paadalgaloa
En uyir kaalam muzhudhum
Ratchippai uyarthiduvaen - Yaesuvae

PowerPoint Presentation Slides for the song Isravaelin Raajaavae En Dhaevanaam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites