தமிழ்

Iyaesuvin Maarpinil - இயேசுவே என்னை அணைத்துக்கொள்ளும்

இயேசுவே என்னை அணைத்துக்கொள்ளும்

இயேசுவின் மார்பினில் – சாருவேனே
துன்பம் துக்கம் கண்ணீர் – மறப்பேனே
  
1. காரிருள் மூடும் நேரத்தினில்
கர்த்தா உம் பாதம் அண்டி நின்றேன்
எந்தனை மீட்டிட உந்தனை ஈந்திரே
அன்பின் சொரூபி என் இயேசு நாதா
  
2. நீசச் சிலுவை மீதினிலே
என் பாவம் போக்கத் தொங்கினீரே
ஆருயிர் நாதனே எத்தனை வாதைகள்
என்னை நீர் மந்தையில் சேர்த்திடவே
  
3. கல்வாரி நாதா நின் இரத்தத்தை
சிந்தினீரே இப்பாவிக்காக
கைகால்கள் ஆணிகள் கடாவப்பட்டதே
முள்முடீ சூட்டியே நின் சிரசில்
   
4. ஜீவனைத் தந்த என் நேசரே
ஒப்புவித்தேன் என்னை உமக்காய்
கரத்தில் ஏந்தியே பொற்கிரீடம் சூட்டியே
விண்ணிலும் சேர்ப்பீரே பாவியென்னை

Iyaesuvin Maarpinil – Saaruvaenae Lyrics in English

Yesuvae ennai annaiththukkollum

Yesuvin maarpinil – saaruvaenae
thunpam thukkam kannnneer – marappaenae
  
1. kaarirul moodum naeraththinil
karththaa um paatham annti ninten
enthanai meettida unthanai eenthirae
anpin soroopi en Yesu naathaa
  
2. neesach siluvai meethinilae
en paavam pokkath thongineerae
aaruyir naathanae eththanai vaathaikal
ennai neer manthaiyil serththidavae
  
3. kalvaari naathaa nin iraththaththai
sinthineerae ippaavikkaaka
kaikaalkal aannikal kadaavappattathae
mulmutee soottiyae nin sirasil
   
4. jeevanaith thantha en naesarae
oppuviththaen ennai umakkaay
karaththil aenthiyae porkireedam soottiyae
vinnnnilum serppeerae paaviyennai

PowerPoint Presentation Slides for the song Iyaesuvin Maarpinil – Saaruvaenae

by clicking the fullscreen button in the Top left