தமிழ்

Jeeva Jalama Athma Nadhuda - ஜீவ ஜலமா ஆத்ம நாதுடா

ஜீவ ஜலமா ஆத்ம நாதுடா
எந்தனி நதிலாக ரம்மு போதகா

ரண்டையா போதகூடா
என்டனி ஜீவ நதிலாகா

பாதாள் கொளத்த சரி போதையா
மோக்கால லொது சரிகாதையா
ஈதல முனிகி லேவலயா
தேலி தேலி ஆதலயா

போவு ஸ்தலமெல்லா ஆரோக்கியமே
பாரு சோட்டெல்லா பரிசுத்தமே
சேரு த பந்த சம்திருப்தியே
நிலுச்சு நேலந்த புஷ்டி கரமே

Jeeva Jalama Athma Nadhuda (telugu Song) Lyrics in English

jeeva jalamaa aathma naathudaa
enthani nathilaaka rammu pothakaa

ranntaiyaa pothakoodaa
endani jeeva nathilaakaa

paathaal kolaththa sari pothaiyaa
mokkaala lothu sarikaathaiyaa
eethala muniki laevalayaa
thaeli thaeli aathalayaa

povu sthalamellaa aarokkiyamae
paaru sottellaa parisuththamae
seru tha pantha samthirupthiyae
niluchchu naelantha pushti karamae

PowerPoint Presentation Slides for the song Jeeva Jalama Athma Nadhuda (telugu Song)

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites