தமிழ்

Kalankaathey Maganey - கலங்காதே மகனே

கலங்காதே மகனே
கலங்காதே மகளே
கன்மலையாம் கிறிஸ்து
கைவிடவே மாட்டார் – 3

மலைகள் பெயர்ந்து போகலாம்
குன்றுகள் அசைந்து போகலாம்
மனதுருகும் தேவன்
மாறிடவே மாட்டார் – 3

உலகம் வெறுத்து பேசலாம்
காரணமின்றி நகைக்கலாம்
உன்னை படைத்தவரோ
உள்ளங்கையில் ஏந்துவார்

தீமை உன்னை அணுகாது
துன்பம் உறைவிடம் நெருங்காது
செல்லும் இடமெல்லாம்
தூதர்கள் காத்திடுவார்

வியாதி வறுமை நெருக்கலாம்
சோதனை துன்பம் சூழலாம்
உன்னை மீட்டவரோ

உன்னைக் காத்துக் கொள்வார்

Kalankaathey Maganey Lyrics in English

kalangaathae makanae
kalangaathae makalae
kanmalaiyaam kiristhu
kaividavae maattar - 3

malaikal peyarnthu pokalaam
kuntukal asainthu pokalaam
manathurukum thaevan
maaridavae maattar - 3

ulakam veruththu paesalaam
kaaranaminti nakaikkalaam
unnai pataiththavaro
ullangaiyil aenthuvaar

theemai unnai anukaathu
thunpam uraividam nerungaathu
sellum idamellaam
thootharkal kaaththiduvaar

viyaathi varumai nerukkalaam
sothanai thunpam soolalaam
unnai meettavaro
unnaik kaaththuk kolvaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Kalankaathey Maganey

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites