தமிழ்

Kalilaeyaa Enra Uuril - கலிலேயா என்ற ஊரில்

கலிலேயா  என்ற ஊரில்
இயேசு ஜனங்களை தொட்டார்
குருடர் செவிடர் முடவர் எல்லோரையும்
இயேசு குணமாக்கினார்
 
அல்லேலுயா ராஜனுக்கே
அல்லேலுயா தேவனுக்கே
அல்லேலுயா கர்த்தருக்கே
அல்லேலுயா இயேசுவுக்கே
 
1. கரங்களை தட்டி பாடிடுவோம்
  அல்லேலுயா தேவனுக்கே  -(3)
 
2. கரங்களை அசைத்து பாடிடுவோம்
  அல்லேலுயா ராஜனுக்கே    -(3)
 
3. கரங்களை உயர்த்தி பாடிடுவோம்
  அல்லேலுயா ராஜனுக்கே    -(3)

Kalilaeyaa Enra Uuril Lyrics in English

kalilaeyaa  enta ooril
Yesu janangalai thottar
kurudar sevidar mudavar elloraiyum
Yesu kunamaakkinaar
 
allaeluyaa raajanukkae
allaeluyaa thaevanukkae
allaeluyaa karththarukkae
allaeluyaa Yesuvukkae
 
1. karangalai thatti paadiduvom
  allaeluyaa thaevanukkae  -(3)
 
2. karangalai asaiththu paadiduvom
  allaeluyaa raajanukkae    -(3)
 
3. karangalai uyarththi paadiduvom
  allaeluyaa raajanukkae    -(3)

PowerPoint Presentation Slides for the song Kalilaeyaa Enra Uuril

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites