தமிழ்

Kanmani Nee Kanvalarai - கண்மணி நீ கண்வளராய்

கண்மணி நீ கண்வளராய்
விண்மணி நீ உறங்கிடுவாய்
கண்மணி நீ கண்வளராய்

1. தூங்கு கண்ணே தூதர் தாலாட்ட
நீங்கும் துன்பம் நித்திரை வர
ஏங்கும் மக்கள் இன்னல் நீங்கிட
தாங்கா துக்கம் துயர் மிஞ்சும் கடும் குளிரில்
கந்தை துணி பொதிந்தாயோ

2. சின்ன இயேசு செல்லப்பாலனே
உன்னை நானும் ஏற்பேன் வேந்தனே
என்னைப் பாரும் இன்ப மைந்தனே
உன்னத தேவ வாக்குன்னில் நிறைவேற
ஏழை மகவாய் வந்தனையோ

3. வீடும் இன்றி முன்னனைதானோ
காடும் குன்றும் சேர்ந்ததேனோ
பாடும் கீதம் கேளாயோ நீயும்
தேடும் மெய்யன்பர் உன்னடி பணிய
ஏழ்மைக் கோலம் கொண்டனையோ

Kanmani Nee Kanvalarai Lyrics in English

kannmanni nee kannvalaraay

vinnmanni nee urangiduvaay

kannmanni nee kannvalaraay

1. thoongu kannnnee thoothar thaalaatta

neengum thunpam niththirai vara

aengum makkal innal neengida

thaangaa thukkam thuyar minjum kadum kuliril

kanthai thunni pothinthaayo

2. sinna Yesu sellappaalanae

unnai naanum aerpaen vaenthanae

ennaip paarum inpa mainthanae

unnatha thaeva vaakkunnil niraivaera

aelai makavaay vanthanaiyo

3. veedum inti munnanaithaano

kaadum kuntum sernthathaeno

paadum geetham kaelaayo neeyum

thaedum meyyanpar unnati panniya

aelmaik kolam konndanaiyo

PowerPoint Presentation Slides for the song Kanmani Nee Kanvalarai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites