தமிழ்

Karthar Periyavar Engal - கர்த்தர் பெரியவர் எங்கள்

Karthar Periyavar
கர்த்தர் பெரியவர் – எங்கள்
இயேசு பெரியவர்
வானிலும் பூவிலும்
இந்த தேவனே பெரியவரே!
சர்வ சிருஷ்டியே
உன் சிருஷ்டிகரை ஸ்தோத்தரி
சகல ஜனங்களே
கெம்பீரமாய் பாடுங்கள் – 1

1. தம் வார்த்தையால் படைத்தாரே
இந்த சூரியனை சந்திரனை
தம் விரல்களின் செயலினால்
நீல வானத்தை விரித்தாரே! – சர்வ

2. மலைகளே, குன்றுகளே
தேவமகிபனைப் போற்றுங்கள்
அழகு மலர்களே, மச்சங்களே
இயேசு மன்னவனை வாழ்த்துக்கள் – சர்வ

3. பசும்புல்லின் பள்ளத்தாக்கில்
நம்மை நடத்தும் மேய்ப்பனிவர்
அமர்ந்த தண்ணீ்களின் ஓரத்தில்
இளைப்பாறுதல் தருபவர் – சர்வ

Karthar Periyavar Engal – கர்த்தர் பெரியவர் எங்கள் Lyrics in English

Karthar Periyavar
karththar periyavar - engal
Yesu periyavar
vaanilum poovilum
intha thaevanae periyavarae!
sarva sirushtiyae
un sirushtikarai sthoththari
sakala janangalae
kempeeramaay paadungal - 1

1. tham vaarththaiyaal pataiththaarae
intha sooriyanai santhiranai
tham viralkalin seyalinaal
neela vaanaththai viriththaarae! - sarva

2. malaikalae, kuntukalae
thaevamakipanaip pottungal
alaku malarkalae, machchangalae
Yesu mannavanai vaalththukkal - sarva

3. pasumpullin pallaththaakkil
nammai nadaththum maeyppanivar
amarntha thannnnee்kalin oraththil
ilaippaaruthal tharupavar - sarva

PowerPoint Presentation Slides for the song Karthar Periyavar Engal – கர்த்தர் பெரியவர் எங்கள்

by clicking the fullscreen button in the Top left