தமிழ்

Mahimain Devane Enthan - மகிமையின் தேவனே எந்தன்

1. மகிமையின் தேவனே – எந்தன்
மகத்துவ ராஜனே – உம்மை நான்
வாழ்த்துவேன் உம் நாமம் போற்றுவேன்
எந்தன் உயிரான இயேசுவே

வல்லமையின் நாமமே
என் இயேசுவின் உயர் நாமமே
விடுதலையின் நாமமே
என் இயேசு நாமம் உயர் நாமமே

2. மரணத்தை வென்றவர் – இன்றும்
உயிரோடிருப்பவர் – தூய
ஆவியினால் என்னை நிரப்பியவர்
இன்றும் அற்புதங்கள் செய்கிறவர்

வல்லமையின் நாமமே
என் இயேசுவின் உயர் நாமமே
விடுதலையின் நாமமே
என் இயேசு நாமம் உயர் நாமமே

Mahimain Devane Enthan Lyrics in English

1. makimaiyin thaevanae – enthan

makaththuva raajanae – ummai naan

vaalththuvaen um naamam pottuvaen

enthan uyiraana Yesuvae

vallamaiyin naamamae

en Yesuvin uyar naamamae

viduthalaiyin naamamae

en Yesu naamam uyar naamamae

2. maranaththai ventavar – intum

uyirotiruppavar – thooya

aaviyinaal ennai nirappiyavar

intum arputhangal seykiravar

vallamaiyin naamamae

en Yesuvin uyar naamamae

viduthalaiyin naamamae

en Yesu naamam uyar naamamae

PowerPoint Presentation Slides for the song Mahimain Devane Enthan

by clicking the fullscreen button in the Top left