Megam Pondra Saatchigalae

Megam Pondra Saatchigalae
மேகம் போன்ற சாட்சிகளே எம்மை முன் சென்ற சுத்தர்களே
பரலோகத்தின் வீதிகளில் எங்கள் ஓட்டத்தை காண்பவரே
இவ்வுலகென்னை மயக்கயிலே சாத்தானின் சதிகள் வளைக்கையிலே
இவ்வுலகென்னை மயக்கயிலே சாத்தானின் சதிகள் வளைக்கையிலே
உங்கள் சாட்சியை நினைத்திடுவேன் உந்தன் ஓட்டத்தை தொடர்ந்திடுவேன்
உந்தன் சாட்சியை நினைத்திடுவேன் உந்தன் ஓட்டத்தை தொடர்ந்திடுவேன்

அக்கினியுள்ளே வேகவில்லை தண்ணீரினுள்ளே மூழ்கவில்லை
கடும்புயல் அடித்தும் அசையவில்லை உன்னத தேவனின் சீஷர்களே

முட்ச்செடியின் மோசேயே தேவ மகிமையை கண்டவனே
பார்வோனின் அரண்மனை வாழ்கையையும் குப்பையாய் எண்ணின சீமானே
நிந்தையின் குரலை கேட்கையிலே திறப்பின் வாசலில் நின்றவனே
நிந்தையின் குரலை கேட்கையிலே திறப்பின் வாசலில் நின்றவனே
உம்மை போல் நானும் ஆகனுமே அவரின் நண்பனாய் மாறனுமே
உம்மை போல் நானும் ஆகனுமே அவரின் நண்பனாய் ஆகனுமே

அக்கினியுள்ளே வேகவில்லை தண்ணீரினுள்ளே மூழ்கவில்லை
கடும்புயல் அடித்தும் அசையவில்லை உன்னத தேவனின் சீஷர்களே (2)

சூழல் காற்றின் எலியாவே யேசபேலை வென்றவனே
பாகாலை வெட்கப்படுத்தி சவாலை வென்றவனே
கர்மேலின் மேல் அக்கினியை இறக்கி கர்த்தரே தேவன் என்று முழங்கி
இவ்வுலகே பின் மாறினாலும் தேவனுக்காக நின்றவனே

அக்கினியுள்ளே வேகவில்லை தண்ணீரினுள்ளே மூழ்கவில்லை
கடும்புயல் அடித்தும் அசையவில்லை உன்னத தேவனின் சீஷர்களே (4)

Megam Pondra Saatchigalae Lyrics in English

Megam Pondra Saatchigalae
maekam ponta saatchikalae emmai mun senta suththarkalae
paralokaththin veethikalil engal ottaththai kaannpavarae
ivvulakennai mayakkayilae saaththaanin sathikal valaikkaiyilae
ivvulakennai mayakkayilae saaththaanin sathikal valaikkaiyilae
ungal saatchiyai ninaiththiduvaen unthan ottaththai thodarnthiduvaen
unthan saatchiyai ninaiththiduvaen unthan ottaththai thodarnthiduvaen

akkiniyullae vaekavillai thannnneerinullae moolkavillai
kadumpuyal atiththum asaiyavillai unnatha thaevanin seesharkalae

mutchchetiyin moseyae thaeva makimaiyai kanndavanae
paarvonin arannmanai vaalkaiyaiyum kuppaiyaay ennnnina seemaanae
ninthaiyin kuralai kaetkaiyilae thirappin vaasalil nintavanae
ninthaiyin kuralai kaetkaiyilae thirappin vaasalil nintavanae
ummai pol naanum aakanumae avarin nannpanaay maaranumae
ummai pol naanum aakanumae avarin nannpanaay aakanumae

akkiniyullae vaekavillai thannnneerinullae moolkavillai
kadumpuyal atiththum asaiyavillai unnatha thaevanin seesharkalae (2)

soolal kaattin eliyaavae yaesapaelai ventavanae
paakaalai vetkappaduththi savaalai ventavanae
karmaelin mael akkiniyai irakki karththarae thaevan entu mulangi
ivvulakae pin maarinaalum thaevanukkaaka nintavanae

akkiniyullae vaekavillai thannnneerinullae moolkavillai
kadumpuyal atiththum asaiyavillai unnatha thaevanin seesharkalae (4)

PowerPoint Presentation Slides for the song Megam Pondra Saatchigalae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites