தமிழ்

Mulmudi Sudiya Aandavar - முள்முடி சூடிய ஆண்டவர்

முள்முடி சூடிய ஆண்டவர்
நமக்காய் மரித்தார்

கொல்கொதா மலையிலே
இயேசு பாடுகள் சுமந்தார்

நம் பாவம் தீர்க்க பலியானார்
இரத்தம் சிந்தி மீட்டார்
கள்ளனைப் போல கட்டுண்டாரே
உந்தனை மீட்டிடவே

வாரினாலே அடிக்கப்பட்டார்
பாவி எனக்காக
ஆபத்திலே துணையாக
எம்மைக் காரும் தேவா

கால் கைகளிலே ஆணிபாய
முட்கிரீடம் பின்னி சூட
தாசர்களை காத்த இயேசு
பலியாக மாண்டாரே

Mulmudi sudiya aandavar Lyrics in English

mulmuti sootiya aanndavar
namakkaay mariththaar

kolkothaa malaiyilae
Yesu paadukal sumanthaar

nam paavam theerkka paliyaanaar
iraththam sinthi meettar
kallanaip pola kattunndaarae
unthanai meettidavae

vaarinaalae atikkappattar
paavi enakkaaka
aapaththilae thunnaiyaaka
emmaik kaarum thaevaa

kaal kaikalilae aannipaaya
mutkireedam pinni sooda
thaasarkalai kaaththa Yesu
paliyaaka maanndaarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Mulmudi sudiya aandavar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites