தமிழ்

Naan Pavi Than Analum Neer - நான் பாவி தான் ஆனாலும் நீர்

நான் பாவி தான் – ஆனாலும் நீர்

மாசற்ற இரத்தம் சிந்தினீர்;

வா என்று என்னைக் கூப்பிட்டீர், என் மீட்பரே வந்தேன்.

 

நான் பாவி தான் – என் நெஞ்சிலே

கறை பிடித்திருக்குதே

என் கறை நீங்க இப்போதே என் மீட்பரே, வந்தேன்.

 

நான் பாவி தான் – பயத்தினால்

அலைந்து பாவ பாரத்தால்

அழிந்து மாண்டு போவதால், என் மீட்பரே வந்தேன்.

 

நான் பாவி தான் – மெய்யாயினும்

சீர் நேர்மை செல்வம் மோட்சமும்,

உம்மாலே பெற்று வாழவும், என் மீட்பரே, வந்தேன்.

 

Naan Pavi Than Analum Neer Lyrics in English

naan paavi thaan – aanaalum neer

maasatta iraththam sinthineer;

vaa entu ennaik kooppittir, en meetparae vanthaen.

 

naan paavi thaan – en nenjilae

karai pitiththirukkuthae

en karai neenga ippothae en meetparae, vanthaen.

 

naan paavi thaan – payaththinaal

alainthu paava paaraththaal

alinthu maanndu povathaal, en meetparae vanthaen.

 

naan paavi thaan – meyyaayinum

seer naermai selvam motchamum,

ummaalae pettu vaalavum, en meetparae, vanthaen.

 

PowerPoint Presentation Slides for the song Naan Pavi Than Analum Neer

by clicking the fullscreen button in the Top left