தமிழ்

Nalla Samariyan Yesu - நல்ல சமாரியன் இயேசு

நல்ல சமாரியன் இயேசு
என்னைத் தேடி வந்தாரே

என்னைக் கண்டாரே
அணைத்துக் கொண்டாரே

அருகில் வந்தாரே
மனது உருகினாரே

இரசத்தை வார்த்தாரே
இரட்சிப்பைத் தந்தாரே

எண்ணெய் வார்த்தாரே
அபிஷேகம் செய்தாரே

காயம் கட்டினாரே
தோள்மேல் சுமந்தாரே

சபையில் சேர்த்தாரே
வசனத்தால் காப்பாரே

மீண்டும் வருவாரே
அழைத்துச் செல்வாரே

Nalla Samariyan Yesu Lyrics in English

nalla samaariyan Yesu
ennaith thaeti vanthaarae

ennaik kanndaarae
annaiththuk konndaarae

arukil vanthaarae
manathu urukinaarae

irasaththai vaarththaarae
iratchippaith thanthaarae

ennnney vaarththaarae
apishaekam seythaarae

kaayam kattinaarae
tholmael sumanthaarae

sapaiyil serththaarae
vasanaththaal kaappaarae

meenndum varuvaarae
alaiththuch selvaarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Nalla Samariyan Yesu

by clicking the fullscreen button in the Top left