தமிழ்

Ennai Aatkonda Yesu - என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு

என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு
உம்மை யாரென்று நானறிவேன்
உண்மை உள்ளவரே என்றும்
நன்மைகள் செய்பவரே

மனிதர் தூற்றும் போது உம்மில்
மகிழச் செய்பவரே
அதைத் தாங்கிட பெலன் கொடுத்து
தயவாய் அணைப்பவரே

தனிமை வாட்டும் போது நல்
துணையாய் இருப்பவரே
உம் அவியினால் தேற்றி
அபிஷேகம் செய்பவரே

வாழ்க்கைப் பயணத்திலே
மேகத் தூணாய் வருபவரே
உம் வார்த்தையின் திருவுணவால்
வளமாய் காப்பவரே

Ennai aatkonda yesu Lyrics in English

ennai aatkonnda Yesu
ummai yaarentu naanarivaen
unnmai ullavarae entum
nanmaikal seypavarae

manithar thoottum pothu ummil
makilach seypavarae
athaith thaangida pelan koduththu
thayavaay annaippavarae

thanimai vaattum pothu nal
thunnaiyaay iruppavarae
um aviyinaal thaetti
apishaekam seypavarae

vaalkkaip payanaththilae
maekath thoonnaay varupavarae
um vaarththaiyin thiruvunavaal
valamaay kaappavarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Ennai aatkonda yesu

by clicking the fullscreen button in the Top left