தமிழ்

Nam Yesu Nallavar Oru - நம் இயேசு நல்லவர்

நம் இயேசு நல்லவர்
ஒரு போதும் கைவிடார்
ஒரு நாளும் விலகிடார்

ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம்
சாத்தானை மிதிப்போம்
தேசத்தை சுதந்தரிப்போம்

அதிசயமானவர்
ஆறுதல் தருகிறார்
சர்வ வல்லவர்
சமாதானம் தருகிறார் – உனக்கு

கண்ணீரைக் காண்கிறார்
கதறலைக் கேட்கிறார்
வேதனை அறிகிறார்
விடுதலை தருகிறார் -இன்று

எதிர்காலம் நமக்குண்டு
எதற்கும் பயமில்லை
அதிகாரம் கையிலே
ஆளுவோம் தேசத்தை -நாம்

நொறுங்குண்ட நெஞ்சமே
நோக்கிடு இயேசுவை
கூப்பிடு உண்மையாய் -இன்று
குறையெல்லாம் நீக்குவார் -உன்

நண்பனே கலங்காதே
நம்பிக்கை இழக்காதே
கண்ணீரைத் துடைப்பவர்
கதவண்டை நிற்கிறார்

எத்தனை இழ்ப்புகள்
ஏமாற்றம் தோல்விகள்
கர்த்தரோ மாற்றுவார்
கரம் நிட்டித் தேற்றுவார்

என் இயேசு வருகிறார்
மேகங்கள் நடுவிலே
மகிமையில் சேர்த்திட
மறுரூபமாக்குவார்

Nam yesu nallavar oru Lyrics in English

nam Yesu nallavar
oru pothum kaividaar
oru naalum vilakidaar

ontu sernthu naam thuthippom
saaththaanai mithippom
thaesaththai suthantharippom

athisayamaanavar
aaruthal tharukiraar
sarva vallavar
samaathaanam tharukiraar – unakku

kannnneeraik kaannkiraar
katharalaik kaetkiraar
vaethanai arikiraar
viduthalai tharukiraar -intu

ethirkaalam namakkunndu
etharkum payamillai
athikaaram kaiyilae
aaluvom thaesaththai -naam

norungunnda nenjamae
Nnokkidu Yesuvai
kooppidu unnmaiyaay -intu
kuraiyellaam neekkuvaar -un

nannpanae kalangaathae
nampikkai ilakkaathae
kannnneeraith thutaippavar
kathavanntai nirkiraar

eththanai ilppukal
aemaattam tholvikal
karththaro maattuvaar
karam nittith thaettuvaar

en Yesu varukiraar
maekangal naduvilae
makimaiyil serththida
maruroopamaakkuvaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Nam yesu nallavar oru

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites